Η Διακήρυξη της Ρώμης [25 Μαρτίου 2017]

Η Διακήρυξη της Ρώμης

25 Μαρτίου 2017

Εμείς, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ενότητας αποτελεί ένα τολμηρό και μακρόπνοο σχέδιο. Πριν από εξήντα χρόνια, ανακάμπτοντας από την τραγωδία δύο παγκοσμίων πολέμων, αποφασίσαμε να ενωθούμε και να αναγεννήσουμε από τις στάχτες της την ήπειρό μας. Οικοδομήσαμε μια μοναδική Ένωση με κοινά θεσμικά όργανα και ισχυρές αξίες, μια κοινότητα ειρήνης, ελευθερίας, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου, μια σημαντική οικονομική δύναμη με ασύγκριτα επίπεδα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας.

Η ευρωπαϊκή ενότητα ξεκίνησε σαν ένα όραμα λίγων και μετουσιώθηκε σε ελπίδα των πολλών. Και μετά η Ευρώπη έγινε ξανά μία. Σήμερα, είμαστε ενωμένοι και δυνατότεροι, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη επωφελούνται από τη ζωή σε μια διευρυμένη Ένωση που έχει ξεπεράσει τις παλιές διαφορές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της: περιφερειακές συρράξεις, τρομοκρατία, αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις, προστατευτισμός, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, Ενωμένοι, είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και να προσφέρουμε στους πολίτες μας ασφάλεια, αλλά και νέες ευκαιρίες.

Θα καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη και πιο ανθεκτική, μέσα από ακόμα μεγαλύτερη ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ μας και μέσα από την τήρηση κοινών κανόνων. Η ενότητα είναι αναγκαιότητα, αλλά και ελεύθερη επιλογή μας. Το κάθε κράτος μόνο του, θα είχε περιθωριοποιηθεί από την παγκόσμια δυναμική. Μόνο αν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να επηρεάσουμε τη δυναμική αυτή και να προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα και αξίες. Θα προχωρούμε ενωμένοι, με διαφορετικούς ρυθμούς και ένταση όπου χρειάζεται, αλλά πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, τηρώντας τις Συνθήκες και διατηρώντας πάντα ανοιχτή την πόρτα σε εκείνους που θα θελήσουν να συμμετάσχουν αργότερα. Η Ένωσή μας είναι ενιαία και αδιαίρετη.

Στα επόμενα δέκα χρόνια επιθυμούμε μια Ένωση ασφαλή, ευημερούσα, ανταγωνιστική, βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη και με τη βούληση και την ικανότητα να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον πλανήτη και να διαμορφώνει την παγκοσμιοποίηση. Επιθυμούμε μια Ένωση όπου οι πολίτες της θα έχουν νέες ευκαιρίες για πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση. Επιθυμούμε μια Ένωση που θα παραμένει ανοικτή στις ευρωπαϊκές χώρες που σέβονται τις αξίες μας και δεσμεύονται να τις προαγάγουν.

Σε αυτή την εποχή αλλαγών και έχοντας επίγνωση των ανησυχιών των πολιτών μας, δεσμευόμαστε ως προς το θεματολόγιο της Ρώμης και δηλώνουμε ότι θα καταβάλουμε προσπάθειες για να υλοποιήσουμε:

1. Μια ασφαλή και προστατευμένη Ευρώπη: μια Ένωση όπου όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς και θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, όπου τα εξωτερικά μας σύνορα θα είναι ασφαλή, εφαρμόζοντας μια αποτελεσματική, υπεύθυνη και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική που θα σέβεται τα διεθνή πρότυπα· μια Ευρώπη αποφασισμένη να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

2. Μια ευημερούσα και βιώσιμη Ευρώπη: μια Ένωση που θα δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης· μια Ένωση στην οποία μια ισχυρή, διασυνδεδεμένη και εξελισσόμενη ενιαία αγορά που θα ενσωματώνει τις τεχνολογικές μετεξελίξεις, και ένα σταθερό και ισχυρότερο ενιαίο νόμισμα θα διανοίγουν οδούς ανάπτυξης, συνοχής, ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και συναλλαγών, κατά κύριο δε λόγο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· μια Ένωση που θα προωθεί τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και θα εργάζεται για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης· μια Ένωση όπου οι οικονομίες θα συγκλίνουν· μια Ένωση όπου ο ενεργειακός εφοδιασμός θα διασφαλίζεται και θα είναι οικονομικά προσιτός και το περιβάλλον καθαρό και ασφαλές.

3. Μια κοινωνική Ευρώπη: μια Ένωση που θα εδράζεται στη βιώσιμη μεγέθυνση, θα προωθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο αλλά και τη συνοχή και τη σύγκλιση, ενώ θα προστατεύει παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς· μια Ένωση που θα λαμβάνει υπόψη της την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων και τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι· μια Ένωση που θα προάγει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και τα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες για όλους· μια Ένωση που θα μάχεται την ανεργία, τις διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια· μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία σε όλη την ήπειρο· μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία.

4. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στην παγκόσμια σκηνή: μια Ένωση που θα διευρύνει τις υφιστάμενες εταιρικές σχέσεις, θα οικοδομεί νέες και θα προάγει τη σταθερότητα και την ευημερία στην άμεση γειτονία της ανατολικά και νότια, αλλά και στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και παγκοσμίως· μια Ένωση έτοιμη να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και να συνδράμει για τη δημιουργία μιας περισσότερο ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης αμυντικής βιομηχανίας· μια Ένωση που θα δεσμεύεται να ενισχύει την κοινή της ασφάλεια και άμυνα, και σε συνεργασία και συμπληρωματικά με τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τις νομικές δεσμεύσεις· μια Ένωση που θα συμμετέχει ενεργά στα Ηνωμένα Έθνη και θα προστατεύει ένα πολυμερές σύστημα που θα βασίζεται σε κανόνες, θα είναι υπερήφανη για τις αξίες της και θα προστατεύει τους πολίτες της, θα προωθεί το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο καθώς και μια θετική παγκόσμια πολιτική για το κλίμα.

Θα επιδιώξουμε τους στόχους αυτούς πεπεισμένοι ότι το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στα χέρια μας και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το καλύτερο μέσο για την επίτευξη των στόχων μας. Δεσμευόμαστε ότι θα ακούμε και θα ανταποκρινόμαστε στις ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες μας και ότι θα συνεργαζόμαστε με τα εθνικά μας κοινοβούλια. Θα συνεργαζόμαστε στο αποδοτικότερο κάθε φορά επίπεδο, είτε είναι το ενωσιακό, το εθνικό, το περιφερειακό ή το τοπικό και με πνεύμα εμπιστοσύνης και καλόπιστης συνεργασίας, μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ αυτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Θα δώσουμε τον απαραίτητο χώρο ελιγμών στα διάφορα επίπεδα ώστε να ενισχυθούν η καινοτομία και το δυναμικό μεγέθυνσης της Ευρώπης. Επιθυμούμε η Ένωση να είναι μεγάλη στα μεγάλα ζητήματα και μικρή στα μικρά. Θα προάγουμε μια δημοκρατική, αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων και καλύτερα αποτελέσματα.

Εμείς, οι ηγέτες, συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων, θα διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστεί το σημερινό θεματολόγιο ώστε να αποτελέσει την αυριανή πραγματικότητα. Έχουμε ενωθεί για το καλύτερο. Η Ευρώπη είναι το κοινό μας μέλλον.

Posted in Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη και ευρώ | Σχολιάστε

Juncker: Δεν υπάρχει “ένα μέγεθος που να ταιριάζει σε όλους” στο κοινωνικό κεκτημένο

Απάντηση στην επιστολή του Αλέξη Τσίπρα δημοσίευσε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker.

To κείμενο της απαντητικής επιστολής:

Διάβασα την επιστολή του Πρωθυπουργού με μεγάλη προσοχή.

Κατανοώ το ευρωπαϊκό πνεύμα και την έκκληση για επιστροφή στην ομαλότητα μετά από τόσες προσπάθειες του ελληνικού λαού. Για μένα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το κοινωνικό κεκτημένο της ΕΕ εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημοσίως με τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα ήδη από τον Μάιο 2015 εξέφρασα την υποστήριξή μου σε δίκαια και αποτελεσματικά συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων του νέου προγράμματος πριν την ολοκλήρωσή του τον Αύγουστο του 2015. Και αυτός είναι ο λόγος, όταν πρόκειται για μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, για τον οποίο πιέσαμε ώστε μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων να προβεί σε συστάσεις, υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών και διεθνών βέλτιστων πρακτικών.

Αυτοί οι εμπειρογνώμονες παρουσίασαν την έκθεσή τους το περασμένο φθινόπωρο και υποστηρίζουμε τις συστάσεις τους. Ορισμένες από αυτές είναι ξεκάθαρες, όταν πρόκειται για την εφαρμογή του νόμου. Άλλες είναι πιο ελαστικές, όταν πρόκειται για πρακτικές ρυθμίσεις ή τρόπους εργασίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως ορθώς υπενθυμίζει η έκθεση, και είναι γνωστό σε όλους, δεν υπάρχει «ένα μέγεθος που να ταιριάζει σε όλους» στο κοινωνικό κεκτημένο ή στο οικονομικό εγχειρίδιο, όταν πρόκειται για την οργάνωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι σε αυτά τα θέματα δεν πρέπει να υπάρχει ούτε χώρος για ιδεολογικές προσεγγίσεις.

Από εμπειρία, και έχω ειδικούς γύρω από το τραπέζι, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι το πώς το σύστημα έχει σχεδιαστεί στα χαρτιά, αλλά αυτό που οι κοινωνικοί εταίροι πράττουν, μέσω της ικανότητάς τους να συμμετέχουν αυτόνομα αλλά και από κοινού με τις δημόσιες αρχές.

Τα ζητήματα αυτά αποτελούν μέρος της συζήτησης σχετικά με τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος για την Ελλάδα και συμφωνώ ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας να ολοκληρωθεί γρήγορα. Δεν είμαστε μακριά: σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί τις τελευταίες βδομάδες και τις τελευταίες μέρες ακόμα μέχρι και αργά χθες το βράδυ.

Πιστεύω ότι πρέπει να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα σέβεται τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από όλες τις πλευρές κατά την έναρξη του προγράμματος: οι δεσμεύσεις των ελληνικών αρχών να μην αντιστρέψουν τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στο παρελθόν για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Και η δέσμευση των πιστωτών να δώσουν στην Ελλάδα το επιθυμητό και απαραίτητο περιθώριο ελιγμών για να δημιουργήσει το δικό της μέλλον. Όλα αυτά με σεβασμό προς το κοινωνικό κεκτημένο, του οποίου είμαστε οι θεματοφύλακες.

Νομίζω ότι όλοι οι φορείς θα πρέπει να εργαστούν με υπευθυνότητα για την επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το επόμενο ραντεβού θα πρέπει να είναι στο Eurogroup της 7ης Απριλίου.

Ιδανικά, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο μέχρι τότε και εμείς θα συνεχίσουμε να σας υποστηρίζουμε για τον σκοπό αυτό.

Καλώ όλους να συνεχίσουν το έργο τους σε αυτό το πνεύμα.

Posted in Ευρωζώνη και ευρώ, Ελληνική Οικονομία | Tagged , | Σχολιάστε

Eurogroup: Συνέχιση των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες

Πενιχρά τα αποτελέσματα του Eurogroup για το ελληνικό ζήτημα, με την απόσταση να παραμένει ως προς τα μεγάλα ζητήματα του ασφαλιστικού και των εργασιακών, ενώ αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες τις επόμενες ημέρες.

Σε ένα από τα πιο σύντομα Eurogroup των τελευταίων ετών (διήρκησε μόνο 80 λεπτά) συζητήθηκε η πρόοδος του ελληνικού πρόγραμματος και επιβεβαιώθηκε η συμφωνία που είχε συναφθεί λίγο νωρίτερα από τους επικεφαλής των θεσμών, τον Jeroen Dijsselbloem και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες. Όπως αναφέρει το ανακοινωθέν του Eurogroup:

Οι ελληνικές αρχές και οι θεσμοί συνεχίζουν να στοχεύουν σε μια σύντομη ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας, η οποία θα βασίζεται στη συναντίληψη που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα. Θα έχουν εντατικές συνομιλίες τις επόμενες ημέρες στις Βρυξέλλες, επικεντρώνοντας στα βασικά απομένοντα ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν την φιλο-αναπτυξιακή εξισορρόπηση των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (από το 2018 και μετά) και τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Αγωνία για τις επιπτώσεις στην Οικονομία από τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα

Στις δηλώσεις τους μετά το Eurogroup, τόσο ο Πρόεδρός του Jeroen Dijsselbloem, όσο και ο διευθύνων σύμβουλος του ESM Klaus Regling αλλά και ο Επίτροπος Pierre Moscovici έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις που έχουν οι καθυστερήσεις και η αβεβαιότητα πάνω στην Οικονομία. Ειδικά ο Regling ανέφερε ότι «υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος [η αβεβαιότητα] να έχει αρνητική επίπτωση στην Οικονομία, στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών, στους εγχώριους και τους ξένους επενδυτές. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε αυτό το momentum, διότι αυτή η αβεβαιότητα γύρω από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ενδέχεται να έχει κόστος».

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δήλωσε αισιόδοξος στις δηλώσεις του, ότι μπορεί να βρεθεί συμφωνία στα «βασικά ζητήματα» που θα συζητηθούν τις επόμενες ημέρες στις Βρυξέλλες, ώστε να επιστρέψουν την επόμενη εβδομάδα οι θεσμοί στην Αθήνα και να κλείσειη τεχνική συμφωνία μέχρι το επόμενο Eurogroup της 7ης Απριλίου. Επίσης ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι εφόσον κλείσει η τεχνική συμφωνία, τότε θα μπορέσει να συζητηθεί και να κλείσει η τελική συμφωνία για την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της εαρινής συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις 21~23 Απριλίου.

Εξηγήσεις ζήτησε ο Regling από τον Τσακαλώτο για την αίτηση δανείου από την Παγκόσμια Τράπεζα

Αναφορά έγινε και στο ζήτημα του αιτήματος δανείου της ελληνικής Κυβέρνησης προς την Παγκόσμια Τράπεζα και ο Klaus Regling ανέφερε ότι ένα τέτοιο δάνειο θα άλλαζε το προφίλ βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και γι αυτόν το λόγο ζήτησε με επιστολή του εξηγήσεις από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Πρόσθεσε πάντως ότι αυτή η υπόθεση δεν πρέπει να στρέψει την προσοχή από το ζητούμενο που είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Το video με τη συνέντευξη Τύπου εδώ:

Posted in Ευρωζώνη και ευρώ, Ελληνική Οικονομία | Tagged , , , , , , , , | Σχολιάστε

Το θεσμικό παράδοξο του ESM και οι προτάσεις της Διεθνούς Διαφάνειας

Αρκετός λόγος γίνεται τελευταία για την νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και τη λειτουργία του εκτός του acquis communautaire της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή και την παρανόηση που έγινε από δηλώσεις του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την εφαρμογή ή μη του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα διάσωσης από τον ESM.

Ο ESM είναι διεθνής οργανισμός και όχι ευρωπαϊκός οργανισμός

Ένα κρίσιμο στοιχείο που πολλοί αγνοούν είναι ότι ο ESM λειτουργεί ως διεθνής οργανισμός στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου και όχι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικαίου, και ιδρύθηκε το 2011 με τροποποίηση του Άρθρου 136 της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

«Τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να θεσπίσουν μηχανισμό σταθερότητας ο οποίος θα ενεργοποιείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Η παροχή τυχόν απαιτούμενης χρηματοοικονομικής συνδρομής δυνάμει του μηχανισμού θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους.»

Θεσμικό παράδοξο

Ενώ λοιπόν ο ESM λειτουργεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο, είναι χρηματοδοτικός οργανισμός για χώρες-μέλη της Ευρωζώνης και οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Συμβούλιο Διοικητών που αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, οι δε εκθέσεις προόδου των κρατών που λαμβάνουν βοήθεια πρέπει να υπογράφονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είναι θεσμοί που διέπονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Όσον αφορά δε τις χρηματοδοτήσεις, το καταστατικό του ESM αναφέρει ότι,

Θα επιδιώκεται η ενεργή συμμετοχή του ΔΝΤ, τόσο σε τεχνικό όσο και χρηματοοικονομικό επίπεδο.

Ως γνωστόν, και το ΔΝΤ είναι διεθνής οργανισμός που καμία σχέση δεν έχει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τις αντιφάσεις αυτές (τις οποίες βλέπουμε ξεκάθαρα και στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις των θεσμών με την ελληνική Κυβέρνηση) περιγράφει εξαιρετικά η Διεθνής Διαφάνεια:

«…who is in charge of ESM programmes? They are negotiated by the Commission, in liaison with the ECB; monitored by the Quadriga, and green-lighted by the informal Eurogroup, which doubles as ESM Board of Governors. In effect, the Eurozone member states created an institution that is outside of the treaties, controlled directly by the ministers of fnance of the Eurozone. At the same time, it delegates the negotiation and monitoring of reform conditionality to the Troika institutions, though the ESM started playing a stronger role in monitoring mission: the institutions formerly known as the Troika have become the Quadriga.In public perception and discourse, this tangled web of overlapping institutions and responsibilities has led to the wide-spread perception that the EU, the Commission or the ECB were responsible for programme conditionality, rather than the Eurozone’s Member States.

Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας

Το θεσμικό αυτό παράδοξο εξετάζει με πολύ σοβαρό τρόπο η έκθεση που συνέταξε το ευρωπαϊκό γραφείο της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International) και δημοσιεύθηκε σήμερα, και η οποία προτείνει συγκεκριμένους τρόπους για την εξομάλυνση αυτού του περίεργου καθεστώτος, με πρώτο την ένταξη του ESM στις ευρωπαϊκές συνθήκες, άρα και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Είναι ευχάριστο και αισιόδοξο ότι ο ESM χαιρέτισε τα συμπεράσματα της έκθεσης. Αυτό που μένει είναι να δούμε αν θα υιοθετηθούν αυτές οι προτάσεις (και άλλες που υπάρχουν για τον ESM από άλλους φορείς) από τo white paper που αναμένεται να δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάϊο και θα αφορά στην ενδυνάμωση και μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Η έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας εδώ:

https://www.docdroid.net/v0GJdh2/esm-transparency-eu.pdf.html

Το καταστατικό του ESM στα ελληνικά εδώ:
https://www.docdroid.net/wQ0r9BC/esm-treaty-.pdf.html

Posted in Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη και ευρώ, Ελληνική Οικονομία | Tagged , , , , , , , , | Σχολιάστε

Eurogroup: Κατ’ αρχήν συμφωνία για επιστροφή των θεσμών

Σε συμφωνία για επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων στην Αθήνα κατέληξαν στα πλαίσια του Eurogroup η ελληνική Κυβέρνηση και οι επικεφαλής των θεσμών. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης επικύρωσαν τη συμφωνία και έτσι τα τεχνικά κλιμάκια αναμένονται στην Αθήνα μετά τις 27 Φεβρουαρίου.

Το Eurogroup εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

Οι θεσμοί και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ενημέρωσαν το Eurogroup για τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, όπου τα βασικά ανοικτά ζητήματα αφορούν στη μεσοπρόθεσμη (από το 2018 και μετά) δημοσιονομική στρατηγική και τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας.

Το Eurogroup αποδέχθηκε τη συναντίληψη που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς, η οποία επιτρέπει στην τεχνική αποστολή να επιστρέψει στην Αθήνα και να συνεχίσει τις εργασίες της με σκοπό την ολοκήρωση της συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο (staff-level agreement) όσον αφορά τις πολιτικές των μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια της δεύτερης αξιολόγησης.

eurogroup-170220-04a

«Έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και όχι στη λιτότητα»

Ο Πρόεδρος τους Eurogroup Jeroen Dijsselbloem τόνισε στις δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι «η έμφαση πλέον θα δοθεί στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες και θα δημιουργήσουν το δημοσιονομικό χώρο που απαιτείται. Υπάρχει σαφής στροφή από τη λιτότητα προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως ζητά και το ΔΝΤ». Oι μεταρρυθμίσεις που θα συζητηθούν με την ελληνική Κυβέρνηση αφορούν στο φορολογικό σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα, την αγορά εργασίας, είπε ο Dijsselbloem και επεσήμανε ότι «υπάρχει ακόμη πολύ δουλειά να γίνει» και «δεν υπάρχει ακόμη πολιτική συμφωνία αλλά είναι πολύ θετικό το ότι οι θεσμοί θεωρούν ότι υπάρχει πλέον κοινός τόπος για να επιστρέψουν στην Αθήνα». Μετά τις συζητήσεις στην Αθήνα και εφ’ όσον οι θεσμοί και η Κυβέρνηση καταλήξουν σε staff-level agreement, τότε το Eurogroup θα κάνει μια «τελική πολιτική συζήτηση». Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Eurogroup (είτε της 20ής Μαρτίου, είτε της 7ης Απριλίου, είτε της 22ας Μαΐου) θα συζητηθεί και το θέμα του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγράμματος αλλά και το θέμα των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, ανέφερε ο Dijsselbloem και πρόσθεσε ότι η διάρκεια για την οποία θα απαιτηθούν υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα θα διαμορφωθεί σε «ρεαλιστική βάση».

Το θέμα του ύψους των μέτρων θα κριθεί από τις μεταρρυθμίσεις

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ρωτήθηκαν επανειλημμένα από τους δημοσιογράφους αν θα ισχύσει ο ισχυρισμός της ελληνικής Κυβέρνησης ότι τα μέτρα δεν θα αφορούν ούτε ένα ευρώ νέα λιτότητα και περικοπές και η απάντηση ήρθε από τον Πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί από τώρα ένα συγκεκριμένο νούμερο γιατί γίνονται διαρκώς συζητήσεις αλλά τελικά ο «δημοσιονομικός χώρος» που θα προκύψει θα εξαρτηθεί από τον όγκο των μεταρρυθμίσεων που θα συμφωνηθούν. «Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από την ελληνική Κυβέρνηση για να εφαρμόσει πολιτικές που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, αλλά αυτό θα μπορεί να συμβεί όταν αποδόσουν οι μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν», ανέφερε ο Dijsselbloem.

«Καίριο ζήτημα να μη χαθεί η εμπιστοσύνη στην ελληνική Οικονομία»

Ο Ολλανδός Πρόεδρος του Eurogroup επισήμανε ότι το θέμα του χρόνου είναι σημαντικό, όχι τόσο λόγω ρευστότητας του ελληνικού Δημοσίου αλλά «για να μην χαθεί η εμπιστοσύνη στην ελληνική Οικονομία, η οποία έχει επανέλθει τους τελευταίους μήνες και δεν πρέπει να αφήσουμε την εμπιστοσύνη να διακυβευθεί».

Moscovici: «Φως στο τούνελ της λιτότητας»

Για «φως στο τούνελ της λιτότητας» μίλησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Pierre Moscovici και  εξήρε τις βελτιωμένες επιδόσεις της ελληνικής Οικονομίας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη και τα πρωτογενή πλεονάσματα. «Πρέπει να βοηθήσουμε αυτήν τη θετική εξέλιξη» και «είναι δεδομένη η βούληση όλων των μερών να κλείσει θετικά η αξιολόγηση ώστε να στηριχτεί η ελληνική Οικονομία».

Επιφυλακτικό το ΔΝΤ

Αρκετά επιφυλακτικό δείχνει από τη μεριά του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο σε σύντομη ανακοίνωσή του σημειώνει:

“Χαιρετίζουμε την πρόοδο που έκαναν οι ελληνικές αρχές για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των θεσμών σε καίριους τομείς. Σε αυτήν τη βάση, συμφωνήσαμε να στείλουμε πίσω το κλιμάκιό μας. Περισσότερη πρόοδος θα απαιτηθεί για να γεφυρωθούν οι διαφορές σε άλλα σημαντικά ζητήματα και είναι πολύ νωρίς για να προδικάσουμε τις δυνατότητες να επιτευχθεί συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο σε αυτό το ταξίδι των κλιμακίων.”

Süddeutsche Zeitung: 1,5~2 δις τα μέτρα για μέχρι το 2018 και άλλα τόσα για μετά

Ρεπορτάζ από τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες έχει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung και αναφέρει ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε τη Δευτέρα ανάμεσα στους θεσμούς και την ελληνική Κυβέρνηση περιλαμβάνει μέτρα ύψους 1,5~2 δισεκατομμυρίων ευρώ για μέχρι και το 2018 και «άλλα τόσα» για το 2019 και μετά, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες ή την πηγή της πληροφορίας.

Η συνέντευξη Τύπου εδώ:

Posted in Ευρωζώνη και ευρώ, Ελληνική Οικονομία | Σχολιάστε

Schäuble: Ποτέ δεν απείλησα με Grexit

Προσπάθεια ανασκευής των δηλώσεών του περί Grexit έκανε το απόγευμα της Κυριακής ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble σε συνέντευξή του στη γερμανική κρατική τηλεόραση.

wolfgang-schaeuble-170219-4

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου πως μπορεί να στέκει η απειλή για Grexit όταν η Ελλάδα πάει καλύτερα ως προς το πλεόνασμα και την ανάπτυξη, ο Σόιμπλε είπε ότι ποτέ δεν απείλησε με Grexit, αλλά είπε ότι αν η Ελλάδα δεν εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις για να γίνει ανταγωνιστική, τότε θα έχει πρόβλημα. «Αλλά εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις», είπε ο γερμανός Υπουργός Οικονομικών.

Για το ΔΝΤ είπε πως πιστεύει ότι τελικά θα συμμετάσχει το Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα. «Αυτήν τη διαβεβαίωση μας έδωσαν τον Μάιο του 2016 και είμαι πεπεισμένος ότι θα την τηρήσουν».

Το βίντεο με τη συνέντευξη του Schäuble εδώ:

Posted in Ευρωζώνη και ευρώ, Ελληνική Οικονομία | Tagged , , , , , , , , | Σχολιάστε

Συμφωνία Lagarde-Merkel για συμμετοχή του ΔΝΤ και μετάθεση των αποφάσεων για το χρέος: Die Welt

Συμφωνία μεταξύ Christine Lagarde και Angela Merkel για το θέμα της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα επήλθε πριν από λίγες ημέρες ύστερα από τηλεφωνική συνομιλία των δυο γυναικών. Αυτό ισχυρίζεται σε άρθρο της η γερμανική εφημερίδα Die Welt επικαλούμενη πηγές της γερμανικής Κυβέρνησης.

lagarde-merkel-2015a

«Συμμετοχή τώρα του ΔΝΤ στο πρόγραμμα και μέτρα για το χρέος το 2018»

Σύμφωνα με τη Die Welt, η διευθύντρια του ΔΝΤ διαβεβαίωσε τη γερμανίδα Καγκελάριο ότι το Ταμείο θα συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα και ότι δέχεται να μετατεθεί η λήψη των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό χρέος για το 2018.

Σύμφωνα με κύκλους της γερμανικής Κυβέρνησης που επικαλείται η Die Welt, οι σχέσεις μεταξύ των δυο γυναικών είναι άριστες και η Christine Lagarde επιθυμεί να στηρίξει την Angela Merkel, πρώτον διότι η Καγκελάριος βοήθησε σημαντικά στην επανεκλογή της Lagarde στην ηγεσία του Ταμείου, και δεύτερον διότι θεωρεί την Καγκελάριο ως έναν από τους ελάχιστους σταθερούς ηγέτες σε ένα διαρκώς ασταθέστερο διεθνές περιβάλλον και δεν θα ήθελε η στάση του ΔΝΤ να αποτελέσει εμπόδιο στην επανεκλογή της συντηρητικής πολιτικού στην ηγεσία της Γερμανίας.

¨Ουδέν σχόλιον» από το ΔΝΤ

Στο Ταμείο πάντως απέφυγαν να σχολιάσουν τις διαρροές της γερμανικής Κυβέρνησης, και επιμένουν ότι «η θέση του Ταμείου παραμένει αναλλοίωτη και περιλαμβάνει και μεταρρυθμίσεις για την Ελλάδα και ελάφρυνση του ελληνικού χρέους».

Posted in Ευρωζώνη και ευρώ, Ελληνική Οικονομία | Tagged , , , , , , , | Σχολιάστε

Ενδείξεις αλλαγής στάσης της Γερμανίας στο θέμα του ΔΝΤ

Ενδείξεις ότι κυοφορείται αλλαγή στάσης της γερμανικής Κυβέρνησης στο θέμα της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, εμφανίζονται σε δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung την Πέμπτη.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Αντιπρόεδρος της Ένωσης των Χριστιανοκοινωνιστών της Βαυαρίας Manfred Weber άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να παραμείνει το ΔΝΤ εκτός του ελληνικού προγράμματος λόγω της εμμονής του στην άμεση ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Συγκεκριμένα ο Weber δήλωσε στην εφημερίδα του Μονάχου:

«Εάν το ΔΝΤ επιμείνει στο κούρεμα του [ελληνικού] χρέους, τότε θα πρέπει να αποτραβηχτεί. Η Ευρώπη μπορεί πλέον να σταθεί στα δικά της πόδια. Η σύμπραξη του Ταμείου στη διάσωση των υπερχρεωμένων κρατών ήταν ιδιαίτερα ουσιαστική λόγω της εμπειρίας του σύμφωνα με τις έως τώρα συνθήκες. Τώρα όμως οι προϋποθέσεις έχουν αλλάξει. Το Ταμείο θέτει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του το κούρεμα του ελληνικού χρέους. Κάτι τέτοιο θα ήταν ακραία άδικο έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες εφάρμοσαν τους όρους των προγραμμάτων διάσωσης χωρίς να τύχουν κουρέματος του χρέους τους. Αλλά και έναντι της κοινής γνώμης, και μεταξύ άλλων της γερμανικής, θα ήταν αδύνατο να δικαιολογηθεί μια τέτοια κίνηση. Οι φορολογούμενοι αναμένουν, και δικαίως, ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει πλήρως τα δάνειά της.»

Ο Manfred Weber σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2016 [φωτό: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο]

Ο Manfred Weber σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2016 [φωτό: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο]

Επιφυλάξεις για τη στάση της Προεδρίας Τραμπ στο ΔΝΤ

Ο Weber επισήμανε επίσης τις αρνητικές δηλώσεις αξιωματούχων της Προεδρίας Τραμπ ως προς τις προοπτικές της Ευρωζώνης και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ, ως μεγαλύτερος μέτοχος του Ταμείου, είναι σε θέση να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την πολιτική του ΔΝΤ.

Ενδείξεις και από την κοινοβουλευτική ομάδα των Χριστιανοδημοκρατών

Και στην κοινοβουλευτική ομάδα όμως των Χριστιανοδημοκρατών και των Χριστιανοκοινωνιστών φαίνεται μια διάθεση αλλαγής στάσης στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ralph Brinkhaus δήλωσε στη Süddeutsche Zeitung, ότι «για εμάς το σημαντικό είναι να εκπληρώσει η Ελλάδα τις δεσμεύσεις της και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις».

Update 1 – 16/2/2017 19:20 | «Δεν έχει αλλάξει η επίσημη γερμανική θέση για το ΔΝΤ»

Αντιδράσεις στη γερμανική Κυβέρνηση και τις τάξεις των Χριστιανοδημοκρατών προκάλεσε η συνέντευξη του Manfred Weber στη Süddeutsche Zeitung για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. Κύκλοι της γερμανικής κυβέρνησης σχολίασαν στη Deutsche Welle ότι οι απόψεις Weber απηχούν περισσότερο απόψεις βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι την επίσημη γερμανική θέση, η οποία δεν έχει αλλάξει και θεωρεί αναπόφευκτη τη συμμετοχή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών στη Bundestag Volker Kauder δήλωσε στο περιοδικό Focus: “Η Κυβέρνηση στην Αθήνα δεν πρέπει να έχει αυταπάτες. Εμμένουμε στις δεσμεύσεις. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να παραμείνει στο πρόγραμμα. Αλλιώς δεν μπορούμε να εγκρίνουμε άλλες εκταμιεύσεις”. Αλλά και ο υπεύθυνος για τον Προϋπολογισμό στην κοινοβουλευτική ομάδα των Χριστιανοδημοκρατών Eckhard Rehberg δήλωσε στη Handelsblatt: “Ούτε στην κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε στο Υπουργείο Οικονομικών έχει αλλάξει η θέση [για το ΔΝΤ]. Για εμάς είναι δεσμευτική η απόφαση της Bundestag για το ελληνικό πρόγραμμα. Στην απόφαση αναφέρεται ρητά ότι η συμμετοχή του ΔΝΤ είναι απαραίτητη για το Eurogroup. Αυτή η απόφαση ελήφθη από τη συντριπτική πλειοψηφία της Bundestag με τις ψήφους της CDU, της CSU, του SPD και των Πρασίνων”.

Posted in Ευρωζώνη και ευρώ, Ελληνική Οικονομία | Tagged , , , , , , , , | Σχολιάστε

Παραμένουν οι διαφωνίες στο ΔΝΤ για τα πρωτογενή πλεονάσματα και την ελάφρυνση του χρέους

Παραμένουν οι διαφωνίες στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας και το ζήτημα του χρέους, όπως φάνηκε κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου που διεξήχθη στην Ουάσιγκτον το απόγευμα της Δευτέρας.

Πάνω από τέσσερις ώρες διήρκησε η συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ταμείου, όπου καταγράφηκαν οι διαφωνίες ανάμεσα στην «πλειοψηφία» των μελών του Συμβουλίου με «ορισμένα» μέλη, ως προς τον αναγκαίο βαθμό δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια και την ανάγκη ελάφρυνσης του χρέους ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο, όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση του Ταμείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του blog, η μειοψηφία που αναφέρεται ως «ορισμένα» μέλη ήταν ο εκπρόσωπος της Γερμανίας, ο εκπρόσωπος του Βελγίου και της Ολλανδίας, ο εκπρόσωπος των σκανδιναβικών χωρών και ο εκπρόσωπος της Αυστρίας και των ανατολικοευρωπαϊκών κρατών, δηλαδή τέσσερα από τα εικοσιτέσσερα συνολικά μέλη του Συμβουλίου του Ταμείου.

«Οι περισσότεροι από τους Εκτελεστικούς Συμβούλους συμφώνησαν με τη βάση της αξιολόγησης που συνέταξαν τα στελέχη του Ταμείου, ενώ ορισμένοι διευθυντές είχαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη δημοσιονομική πορεία και τη βιωσιμότητα του χρέους.»

IMF 01

(Αυτο)κριτική για το «υψηλό κόστος για την κοινωνία» που επέφεραν τα προηγούμενα προγράμματα διάσωσης

Στην ανακοίνωση του Ταμείου γίνεται ένας απολογισμός των εξελίξεων των τελευταίων ετών στην ελληνική Οικονομία και το βαθμό εφαρμογής των προγραμμάτων διάσωσης και περιγράφεται και μια μικρή αυτοκριτική για τα προηγούμενα χρόνια με την αναφορά για το «υψηλό κόστος για την κοινωνία» που προκάλεσε η δημοσιονομική προσαρμογή και η εσωτερική υποτίμηση των προηγούμενων προγραμμάτων.

«…η εκτεταμένη δημοσιονομική εξυγίανση και την εσωτερική υποτίμηση είχαν υψηλό κόστος για την κοινωνία, αποτέλεσμα της μείωσης των εισοδημάτων και της εξαιρετικά υψηλής ανεργία. Τo μεγάλο κόστος προσαρμογής, καθώς και η σημαντική πολιτική αστάθεια που ακολούθησε, συνέβαλαν σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με την τελευταία αξιολόγηση βάσει του άρθρου IV, και οδήγησαν σε μια κρίση εμπιστοσύνης στα μέσα του 2015.»

Έκκληση για μεταρρυθμίσεις και πρωτογενή πλεονάσματα στο 1,5%

Η ανακοίνωση του Ταμείου αναφέρει ότι «τα περισσότερα» μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου θεωρούν ότι «δεν απαιτείται περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με δεδομένη την εντυπωσιακή μέχρι σήμερα προσαρμογή, η οποία αναμένεται να φέρει το μεσοπρόθεσμο πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα περίπου στο 1,5% του ΑΕΠ, ενώ ορισμένοι διευθυντές προτιμούν πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ από το 2018» (και έπειτα). To Συμβούλιο «έκανε έκκληση για εξισορρόπηση της δημοσιονομικής πολιτικής με τη διεύρυνση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων βάσης και τον εξορθολογισμό των συνταξιοδοτικών δαπανών ώστε να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένη κοινωνική αρωγή σε ευπαθείς ομάδες και χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Ενώ οι περισσότεροι Σύμβουλοι προτιμούν μια ουδέτερη δημοσιονομικά επανεξισορρόπηση, ορισμένοι Σύμβουλοι θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να στηρίξουν προσωρινά υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα εφαρμοστούν μόλις κλείσει το παραγωγικό κενό ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην ανάκαμψη της Οικονομίας.

«Απαιτείται περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους»

Αναφορά γίνεται και στην ανάγκη ελάφρυνσης του χρέους αφού οι «περισσότεροι» Σύμβουλοι «θεωρούν ότι, παρά τις τεράστιες θυσίες στην Ελλάδα και την γενναιόδωρη υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων, απαιτείται περαιτέρω ελάφρυνση για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους. [Οι Σύμβουλοι] τόνισαν την ανάγκη να ζυγιστεί αυτή η ελάφρυνση βασιζόμενη σε ρεαλιστικές παραδοχές σχετικά με την ικανότητα της Ελλάδας να παράγει συνεχή πλεονάσματα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».

Καμία αναφορά για ενδεχόμενη χρηματοδοτική συμμετοχή στο τρέχον πρόγραμμα

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά στο ενδεχόμενο χρηματοδοτικής συμμετοχής του Ταμείου στο τρέχον πρόγραμμα και εξέφρασαν απλά την επιθυμία τους να συζητηθεί «το λειτουργικό πλαίσιο για τη συνεργασία του Ταμείου με νομισματικές Ενώσεις».

Posted in Ευρωζώνη και ευρώ, Ελληνική Οικονομία | Tagged , , , , , , , , | Σχολιάστε

Draghi: Συμμετοχή στο QE μόνο μετά την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Mario Draghi ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ θα εξεταστεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ μετά την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, «όπως αυτά περιγράφονται στην απόφαση του Eurogroup το Μάιο 2016».

mario-draghi-170206-01

Ο Draghi μιλώντας σε συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απάντησε σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή Νότη Μαριά και διευκρίνησε ότι προϋπόθεση αποτελεί και η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, «ιδιαίτερα στο ζήτημα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που μας ενδιαφέρει ζωηρά ως προς τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος».

Ο Ευρωπαίος κεντρικός τραπεζίτης διευκρίνησε επίσης, ότι μόλις προχωρήσει η εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, η ΕΚΤ θα συντάξει μια έκθεση βιωσιμότητας του χρέους και θα αποφασίσει με βάση τη στάθμιση του κινδύνου.

Posted in Ευρωζώνη και ευρώ, Ελληνική Οικονομία | Tagged , , , , , | Σχολιάστε